Inscriere

Proiectul este dedicat tuturor sectoarelor prioritare/de specializare inteligentă identificate conform SNC și SNCDI, cu accent pe următoarele sectoare:

Industria auto și componente

Tehnologia Informațiilor și telecomunicații

Sănătate și Produse farmaceutice

Procesarea alimentelor și băuturilor

CAEN Eligibile

Componenta și structura grupului țintă

Grupul țintă este format din 505 persoane, angajați în IMM-uri și companii mari care desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, active în toate regiunile mai puțin dezvoltate ale României (Sud Est, Nord Est, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest, Nord Vest) împărțite astfel:

  • 495 angajați care asigura managementul strategic al întreprinderii, sau antreprenori care-și gestionează propriile afaceri
  • 10 angajați din departamentele de resurse umane.
  • Cel puțin 152 femei la nivelul întregului grup țintă
  • Cel puțin 10 persoane care au domiciliul sau reședință în rural/sunt de etnie rromă
Persoanele înscrise în grupul țintă eligibil îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1.sunt încadrate cu contract individual de munca (cu norma întreagă / timp parțial) într-un IMM sau o întreprindere mare;
2.ocupa un loc locul de muncă în regiunile de implementare a proiectului (Vest, Nord Vest, Sud Vest, Nord Est, Sud Est, Centru, Sud Muntenia);
3.ocupă o poziție de management / în departamentul de resurse umane, conform organigramei organizației unde sunt angajate, sau sunt antreprenori;
4.prin atribuțiile pe care le au conform fișei de post, sunt implicate în asigurarea managementului strategic al organizației sau în gestionarea resurselor umane (după caz);
5.își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /SNCDI;
6.au disponibilitate de a participa la activitățile proiectului;
7.pot și doresc să participe la toate modulele de trening.

Pentru înscrierea in proiect, persoanele doritoare trebuie sa trimită la sediul central din București, următoarele documente, semnate in original:


DESCARCĂ 1. CERERE DE INSCRIERE IN PROIECT Anexa 3_Cerere inscriere in proiect

DESCARCĂ 2. ACORD DE FOLOSIRE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL: Anexa 6_Acord folosirea datelor

DESCARCĂ 3. DECLARATIE DE ELIGIBILITATE: Anexa 4_Declaratie eligibilitate Grup tinta

DESCARCĂ 4. DECLARATIA ANGAJATORULUI: Anexa 5_Declaratie angajator

Ierarhizarea candidaților în vederea selecției persoanelor din grupul țintă și a pozițiilor de rezervă se realizează în ordinea depunerii dosarelor de candidatura în termenul stabilit cu respectarea cumulativă a criteriilor de selecție.

Vor avea prioritate angajații din IMM-uri, în fata celor din întreprinderile mari, având în vedere ținta de minim 55 IMM-uri sprijinite in acest proiect. Astfel, vor fi înscrise în grupul țintă, în ordinea prezentării documentelor de eligibilitate, mai întâi persoanele angajate în IMM-uri. După atingerea țintei de 55 IMM-uri, vor fi înscrise pe principiul primul-venit primul servit și angajații din întreprinderi mari.