”Avantaj competitiv pentru România – dezvoltarea de lideri pentru companii inovative și de succes, la nivel european”

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul Social European prin Programul Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Centrul regional Timișoara
Str. Mendeleev nr. 11A, Et. 2, 300078, Timișoara, județul Timiș, România
E-mail: timisoara@ascendis.ro


Centrul regional Cluj-Napoca
Business Center Calea Turzii 30, Cluj-Napoca, Cluj, România
E-mail: cluj@ascendis.ro


Centrul regional Brașov
Str. 13 Decembrie nr. 111D, Brașov, județul Brașov, România


Sediul central
Bd. Ion Ionescu de la Brad, 2B, București, 013813, Romania
Tel +40 21 206 64 29 Fax +40 21 206 64 26
E-mail: office@ascendis.ro