PROGRAME FORMARE

Competențe antreprenoriale
Grup țintă: 495 angajați care asigura managementul strategic al întreprinderii, sau antreprenori care-și gestionează propriile afaceri.


Manager resurse umane
Grup țintă: 10 angajați din departamentele de resurse umane.