Manager de resurse umane

Durata: 5 zile în sala de curs și 72 de ore de practică

Scurtă sinteză:

 • Rolul consultativ și de comunicator al Managerului de Resurse Umane (MRU)
 • Reflectarea strategiei de business în strategia de Resurse Umane (RU), susținută de politici interne adecvate
 • Coordonarea eficace a activității Departamentului de Resurse Umane (DRU), prin utilizarea instrumentelor de lucru specifice (arii de expertiză, sisteme și raportări, buget)

Experiența participanților:

Cursul Manager Resurse Umane este structurat în cinci module (fiecare modul desfășurându-se pe parcursul unei zile), urmărind dezvoltarea competențelor profesionale ce corespund celor enumerate în standardul ocupațional pentru această specializare, respectiv cod COR 121207:


 1. Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
 2. Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
 3. Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
 4. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
 5. Elaborarea strategiei de resurse umane
 6. Monitorizarea costurilor de personal
 7. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
 8. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
 9. Reprezentarea compartimentului de resurse umane

Cursul este interactiv, axat pe probleme practice și provocări cu care fiecare profesionist în domeniu se confruntă, urmărindu-se o înțelegere amplă asupra factorilor cheie și a elementelor esențiale din cadrul organizației, ce determină abordarea strategică a funcției de resurse umane, ca partener de business.

Fiecare modul, oferă ocazia reflectării asupra rolului strategic al MRU, schimbând perspectiva de la o funcție pur tranzacțională, orientată pe sarcini operaționale la cea în care acesta ia decizii, propune acțiuni și programe integrate, menite a dezvolta afacerea în mod sustenabil și durabil.


La sfârșitul programului, participanții:

 • vor putea organiza și coordona eficient departamentul de resurse umane
 • vor putea dezvolta strategii și politici de resurse umane
 • vor putea realiza planificarea proceselor de resurse umane
 • vor putea proiecta și implementa sisteme eficiente legate de principalele activități de resurse umane din cadrul unei organizații (recrutarea și selecția de personal, instruirea și dezvoltarea personalului, evaluarea personalului, raportarea principalilor indicatori de performanță specifici)
 • vor putea realiza bugetul unui departament de resurse umane
 • vor putea dezvolta sisteme eficiente legate de motivarea și retenția personalului în organizație, precum și pe cele aferente sistemului de relații de muncă și climat organizațional.
SUBIECTE CHEIE ALE PROGRAMULUI, SUMARIZATE PENTRU FIECARE MODUL:
Modulul 1 - Consolidarea rolului DRU – 1 zi

- Rolul MRU în dezvoltarea companiei și structura eficace a unui DRU
- Reprezentarea internă și externă
- Comunicarea internă și externă
Modulul 2 – Cultura organizațională, determinantă în succesul companiei – 1 zi

- Cultura organizațională vs. climat organizațional
- Tipuri de culturi organizaționale, studii și instrumente
- Crearea culturii organizaționale în companie
Modulul 3 – Planificare si instrumente de succes – 1 zi

- Planificarea strategică a RU: recrutare și selecție, integrare, retenție, motivare, dezvoltare, evaluare
- Instrumente și sisteme specifice
- Construirea renumelui de angajator atât intern, cât și extern
Modulul 4 – Rolul HRM ca partener strategic – 1 zi

- Elaborarea strategiei de RU
- Elaborarea politicilor coerente de RU
- Activități și decizii de monitorizare
Modulul 5 – Indicatori RU pentru performanță – 1 zi

- Abordarea integrată a compensațiilor și beneficiilor
- Bugetarea in RU
- Definirea și crearea unui set de indicatori pentru raportări ce susțin strategia companiei

MICRO LEARNING ȘI APLICAREA ÎN PRACTICĂ A CUNOȘTINȚELOR ȘI ABILITĂȚILOR

Fiecare participant va defini un proiect pe care îl va implementa în propria companie, acesta constituind activitatea practică a programului, urmărită și ghidată prin intermediul platformei on-line Code of Talent, facilitată de formatorul Ascendis. Fiecare va primi feedback și ajutor de la formator, iar în plus, vor putea interacționa cu ceilalți participanți, pentru a schimba opinii și cele mai bune practici.