Descrierea Proiectului

În perioada 21 mai 2018 – 20 mai 2019, Ascendis Consulting, în calitate de beneficiar, implementează un proiect cu finanțare europeană în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei pentru dezvoltarea abilităților managerilor și antreprenorilor din companiile din România. Titlul proiectului este ”Avantaj competitiv pentru România – dezvoltarea de lideri pentru companii inovative și de succes, la nivel european” (cod SMIS117989) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul proiectului este adaptarea sustenabilă a angajaților, a antreprenorilor și a activității companiilor din sectoarele economice cu potențial competitiv/de specializare inteligentă la dinamica schimbărilor mediului economic și a pieței muncii, prin creșterea în toate regiunile mai puțin dezvoltate a numărului de beneficiari de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane.

Un numar de 505 angajați de nivel managerial/antreprenori și personal din departamentele de resurse umane își vor îmbunătăți competențele de management strategic și vor putea implementa metode și practici moderne în gestionarea activității companiilor de unde provin, astfel încât să aibă un impact direct în dezvoltarea sectoarelor economice prioritare/cu potențial, identificate în strategiile naționale.

Obiective specifice ale proiectului
Creșterea nivelului de conștientizare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională continuă;
Dezvoltarea competențelor și abilitaților pentru 495 de manageri și antreprenori și 10 angajați ai departamentelor de resurse umane;
Creșterea calității condițiilor de muncă și a sustenabilității acestora prin sprijinirea întreprinderilor din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI prin sprijinirea a minimum 55 de IMM-uri în elaborarea, revizuirea sau adaptarea planificărilor strategice pe termen lung.
COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Programul de formare dedicat managerilor/antreprenorilor este structurat în 3 module:

  • Modulul 1: Cucerirea Everestului. Durata: 1 zi, 8 ore
  • Modulul 2: Leadership, managementul echipei și dezvoltarea inteligenței emoționale. Durata: 2 zile, 16 ore
  • Modulul 3: Management Strategic. Durata: 2 zile, 16 ore
MANAGER RESURSE UMANE

Programul de formare dedicat angajaților din departamente de resurse va cuprinde teme precum:

  • Modulul 1 - Consolidarea rolului DRU. Durata: 1 zi, 8 ore
  • Modulul 2 – Cultura organizațională, determinantă în succesul companiei. Durata: 1 zi, 8 ore
  • Modulul 3 – Planificare si instrumente de succes. Durata: 1 zi, 8 ore
  • Modulul 4 – Rolul HRM ca partener strategic. Durata: 1 zi, 8 ore
  • Modulul 5 – Indicatori RU pentru performanță. Durata: 1 zi, 8 ore