”Avantaj competitiv pentru România – dezvoltarea de lideri pentru companii inovative și de succes, la nivel european”

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul Social European prin Programul Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Obiectivul proiectului este adaptarea sustenabilă a angajaților, antreprenorilor și a activității companiilor din sectoarele economice cu potențial competitiv/ de specializare inteligentă la dinamica schimbărilor mediului economic și a pieței muncii, prin creșterea în toate regiunile mai puțin dezvoltate a numărului de beneficiari de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane.

Ascendis va instrui peste 500 de manageri și antreprenori din toată țara într-un proiect cu finanțare europeană
Valoarea proiectului este de peste 4,2 milioane de lei, iar 95% din finanțare se va face prin Programul Operațional Capital Uman
Grupul-țintă este format din 495 de manageri și antreprenori și 10 angajați ai departamentelor de resurse umane din toată țara, cu excepția celor din regiunea București- Ilfov.